top of page
IMG_2310.JPG

תכנית אב עירונית למוסדות חינוך, חיפה (בהכנה)

לשכת ראשת העיר יוזמת ומובילה תכנית אב שמטרתה לייצר הערכה מושכלת לצרכים החזויים לגני ילדים ובתי ספר בעשור הקרוב ולהמליץ על ארגון ופרישת מוסדות החינוך בעיר. זאת, לאור הרצון לתת מענה למגוון אוכלוסיות, לעדכן את מדיניות החינוך העירונית ולהתאימה לפיתוח העירוני המתוכנן. התכנית נערכת בשיתוף פעולה עם מגוון מנהלי ואגפי העירייה ובשיתוף והתייעצות עם הציבור הרחב.

 

צוות התכנית| ניהול ותכנון: גבריאלי-סגל תחזיות ופרוגרמות: עודד גינוסר שיתוף ציבור: עופר לרנר

צילום: דוברות עיריית חיפה

 

ראשון לציון.jpg

פרוגרמה כלל עירונית למוסדות ציבור, ראשון לציון (2021)

אגף תכנון בעיריית ראשון לציון הזמין פרוגרמה אשר תסייע לעירייה להיערך לתחזית האוכלוסייה הצפויה. זאת, לאור אישור תכנית המתאר רצ/2030, אישור סדרת של תכניות אב לשכונות הותיקות ועריכת תכניות מפורטות לשכונות חדשות. פרוגרמה עירונית היא הזדמנות לבחון את המגמות הצפויות באזורי העיר השונים ולבצע חשיבה מחודשת על המדיניות המתאימה לעיר בעשור הקרוב. המוצר הסופי הוא מסמך המלצות ודשבורד אינטראקטיבי המאפשר לעדכן את נתוני העיר ולקבל תמונת-על של הביקוש וההיצע של שטחי הציבור בעיר על מנת לסייע למקבלי החלטות.

 

רמת גן.jpg

פרוגרמה לתכניות אב שכונתיות בנווה יהושוע-ערמונים (2018) ושיכון מזרחי (בהכנה)

במסגרת הכנת תכנית אב שכונתית להסדרת ההתחדשות העירונית בשכונה, הכנת פרוגרמה לצרכי ציבור מאפשרת לרשות המקומית להעריך את כמות מוסדות ושטחי הציבור אשר ידרשו עבור האוכלוסיה הקיימת והצפויה. הפרוגרמות עבור רמת גן נערכו בדגש על ייעול השימוש בקרקע הציבורית ושיפור השירותים הקיימים לתושבים. ​

bottom of page