© 2023 by Personal Life Coach. Proudly created with Wix.com

צרו קשר

רח' נחלת יצחק 28

תל אביב יפו​​

טלפון 03.9711411

office@gavseg.com

משרד גבריאלי-סגל הוקם בשנת 2016  על ידי האדריכל גידו סגל והמתכננת תמי גבריאלי. המשרד עוסק בתכנון ערים על כל היבטיו - תכנון אסטרטגי, סטטוטורי ופרוגרמטי - ובעל ניסיון עשיר בעבודה עם רשויות מקומיות, משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות. גבריאלי-סגל מציעים התמחות רב תחומית בהיבטים הפיזיים, החברתיים והסביבתיים של התכנון, בדגש על תפישת עולם המעודדת התחדשות עירונית וקיימות. בין היתר, המשרד עורך תכניות לעידוד תנועת אופניים, שימור מבנים ומרקמים ומעורבות הציבור בתכנון. 

המשרד הוקם על רקע שיתוף פעולה רב שנים של תמי וגידו, בעיקר בעבודה משותפת בעיריית תל אביב-יפו, בה תמי ניהלה את היחידה לתכנון אסטרטגי במינהל ההנדסה וגידו ריכז את התוכנית האסטרטגית העירונית והיה חבר בצוות תכנית המתאר הכוללנית לעיר. 

בנוסף לעבודתם המשותפת, תמי וגידו מעורבים בפעילויות מקצועיות רבות נוספות. תמי מנהלת את פרויקט "קיימות עירונית" במכון ירושלים למחקרי מדיניות – פרויקט העוסק במחקר יישומי ומגבש המלצות לרשויות מקומיות בתחומי הקיימות, מועסקת כיועצת למינהל התכנון, וכן משמשת כיושבת ראש-שותפה של איגוד המתכננים בישראל

גידו פועל במסגרת בתוכניות מתאר למועצות אזוריות בשיתוף עם האדריכל חגי דביר, וכן מייעץ לעיריית
תל- אביב-יפו במסגרת עדכון התוכנית האסטרטגית העירונית המתנהל בימים אלה.