top of page
people-3316590_1920.jpg

הנחיות תכנון ועיצוב לילדות וילדים צעירים ומלוויהם בישראל

איך נראית ונחוות העיר שלנו מגובה של 95 ס"מ, הגובה הממוצע של ילדים בני 3?   קרן ברנרד ון ליר בשיתוף עם משרד החינוך, גבשה  מסמך הנחיות ארצי לתכנון התומך בצרכי ילדים צעירים ומשפחותיהם בערים ישראליות. בשנת 2019 הושקה ועדת היגוי רבת משתתפים שכללה מעל 40 נציגי משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים אזרחיים ואקדמאים לניסוח והטמעת הנחיות התכנון. משרדנו ריכז את צוות התכנון שבנה את ההנחיות והן פורסמו בשנת 2023.

לעיון והורדת המסמך הקליקו כאן

 

הקליקו כאן למידע נוסף אודות עבודת הועדה, לעמוד אורבן95 באתר קרן ברנרד ון ליר בישראל ולמאמר על הפרויקט בגיליון "משבר האקלים" בכתב העת הדיגיטלי Early childhood matters.

צוות התכנית | ניהול פרויקט, אדריכלות ותכנון מבני ציבור: גבריאלי-סגל יועצת אקדמית: ד"ר אמילי סילברמן, הקליניקה האורבנית באונ' העברית יועץ נוף: רם אייזנברג עיצוב סביבה יועצת לגיל הרך: ד"ר דנה שי, מכון SEED, המכללה האקדמית ת"א-יפו יועץ תחבורה: ד"ר רוברט אסחאק. 

participation.jpg

גיבוש מטרות ופיתוח מודל פעולה 
לתקצוב משתף בת"א-יפו (2018)

 

מינהל קהילה בעיריית ת"א-יפו הזמין עבודת רקע לפיתוח מודל פעולה להטמעת נוהל תקצוב משתף בעיר. העבודה כללה סקירה של חמישה מודלים המופעלים כיום בעולם לשיתוף תושבים בתקצוב העירוני, הצעת מטרות מרכזיות להפעלת הפרויקט בתל אביב, וקביעת תנאי סף לקידום הפרויקט. 

100resilience.JPG

תכנית החוסן של ת"א-יפו (2019)

 

בשנת 2016 ת"א-יפו הצטרפה לרשת 100 ערי החוסן העולמית, אשר מטרתה לעודד ערים להיערך לאתגרים אשר עשויים לערער את חוסנן הפיזי והחברתי. תכנית החוסן של ת"א-יפו מהווה את החלק השלישי של התכנית האסטרטגית העירונית, ומתמקדת בחמישה תחומים מרכזיים: יפו, רצועת החוף והים הדרומיים, כלכלה משלימה, קיימות בקהילה ואחריות חברתית באמצעות התנדבות. אדר' גידו סגל ערך את הליווי המתודולוגי של התכנית. הקליקו כאן לפירוט נוסף באתר עיריית ת"א-יפו.

bottom of page