גיבוש הנחיות לילדים צעירים ומשפחותיהם 

איך נראית ונחוות העיר שלנו מגובה של 95 ס"מ, הגובה הממוצע של ילדים בני 5? משרד החינוך פועל בשיתוף עם קרן ברנרד ון ליר, להכנת מסמך הנחיות ארצי לתכנון התומך בילדים צעירים ומשפחותיהם בערים ישראליות. בשנת 2019 הושקה ועדת היגוי רבת משתתפים הכוללת נציגי משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, אקדמאים ונציגי ארגונים אזרחיים לניסוח והטמעת הנחיות התכנון. 

משרד גבריאלי סגל אחראי על ניהול הפרויקט, התכנון והאדריכלות לצד צוות רב תחומי מוביל:

יועצי נוף –  "רם איזנברג עיצוב סביבה"

יועצי תנועה  – "אמאב תכנון תחבורה"

יועצת אקדמית  – ד"ר אמילי סילברמן, הקליניקה האורבנית באונ' העברית

מומחית לגיל הרך  – ד"ר דנה שי, מכון SEED האקדמית ת"א-יפו